Geraadpleegde bronnen

Bronnen over journalistiek en mediawijs burgerschap

Onderstaand een selectie van de – in mijn optiek – belangrijkste publicaties over journalistiek en mediawijs burgerschap. Het merendeel van deze werken heeft een overwegend beschouwend karakter. Voor Nieuwswijsheid, de onmisbare schakel in de relatie tussen journalistiek en nieuwsgebruikers heb ik aanvullende onderzoeken en geraadpleegd. Zie ook de bronnenlijst in het onderzoeksverslag.
N.B. Dit overzicht is bijgewerkt tot en met juni 2014 en wordt op later moment aangevuld. Suggesties zijn welkom!

Buckingham, D. (2000) – The Making of Citizens. Young People, News and Politics. London: Routledge

Carpentier, N. en De Cleen, B. (2008) – Participation and media production. Critical reflections on content creation. Newcastle: Cambridge Scholars

Compton, J.R. (2010) – The Integrated News Spectacle. A Political Economy of Cultural Performance. New York: Peter Lang

Costera Meijer, I. et al (2006) – De toekomst van het nieuws. Amsterdam: Otto Cramwinckel

Davies, N. (2008) – Flat Earth News. An award winning reporter exposes falsehood, distortion and propaganda in the global media London: Chatto & Windus

Deuze, M. (2012) – Media life. Malden: Polity Press

Divendal, J. (2001) – De lastige lezer. Prikkelende beschouwingen over de relatie tussen journalistiek en publiek. Utrecht: Het Spectrum

Drok, N. (2011) – Bakens van betrouwbaarheid. Een onderzoek naar verschuivende journalistieke kwalificaties. Zwolle: Windesheim

Drok, N. en Schwarz, F. (2010) – Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid Amsterdam/Zwolle: Windesheim

Durant, A. en Lambrou, M. (2009) – Language and media. A resource book for students. London: Routledge

Gans, H.J. (2003) – Democracy and the news. New York: Oxford University Press

Gillmor, D. (2006) – We the media. Grassroots journalism by the people, for the people. Sebastopol: O’Reilly Media

Ginneken, J. van (2002) – De schepping van de wereld in het nieuws. De 101 vertekeningen die elk 1 procent verschil maken. Alphen aan den Rijn: Kluwer

Hobbs, R. (2007) – Reading the media. Media Literacy in High School English. New York: Teachers College Press

Jenkins, H. et al (2009) – Confronting the challenges of participatory culture. Media education for the 21st century. Cambridge: MIT Press

Kovach, B. en Rosentiel, T. (2007) – The Elements of Journalism. What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. New York: Three Rivers

Kovach, B. en Rosenstiel, T. (2010) – Blur. How to know what’s true in the age of information overload New York: Bloomsbury

Luyendijk, J. (2006) – Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten. Amsterdam: Podium

Mediawijzer.net (2012) – Competentiemodel. Geraadpleegd op 29 juni 2014 via http://www.mediawijzer.net/competentiemodel

Mihailidis, P. (2008) – Beyond cynicism. How media literacy can make students more engaged citizens. Universiteit van Maryland (proefschrift). Geraadpleegd op 29 juni 2014 via http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/8301/1/umi-umd-5277.pdf

Nederlandse Vereniging van Journalisten (2008) – Code voor de Journalistiek. In: www.nvj.nl Geraadpleegd op 29 juni 2014 via http://www.nvj.nl/wat-wij-doen/dossiers/ethiek/code-voor-de-journalistiek

Oosterbaan, W. en Wansink, H. (2008) – De krant moet kiezen. De toekomst van kwaliteitsjournalistiek. Amsterdam: Prometheus

Potter, W.J. (2008) – Media literacy. Thousand Oaks: Sage

Putnam, R.D. (2000) – Bowling Alone. The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster

Raad voor Cultuur (2005) – Mediawijsheid. De ontwikkeling van nieuw burgerschap. Den Haag: Raad voor Cultuur

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2003) – Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek. Den Haag: RMO/SDU

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2011) – De nieuwe regels van het spel. Internet en publiek debat. Den Haag: RMO

Segers. K. en Bauwens, J. (2010) – Maak mij wat wijs. Media kennen, begrijpen en zelf creëren. Tielt: Lannoo

Sunstein, C. R. (2007) – Republic.com 2.0. Revenge of the blogs. Princeton University Press

Vree, F.P.I.M. van (2006) – De wereld als theater. Journalistiek als culturele praktijk. Amsterdam: Amsterdam University Press

Wijnberg, R. (2013) – De nieuwsfabriek. Hoe media ons wereldbeeld vervormen. Amsterdam: De Bezige Bij

Wilson, C. et al (2011) – Media and information literacy. Curriculum for teachers. Parijs: Unesco

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) – Focus op functies. Uitdagingen voor een toekomstbestendig mediabeleid. Amsterdam: Amsterdam University Press

World Association of Newspapers and News Publishers (2010) – News in education. Geraadpleegd op 29 juni 2014 via http://www.wan-ifra.org/articles/2010/12/03/news-in-education-nie

World Journalism Education Council (2007) – Declaration of Principles of Journalism Education. Geraadpleegd op 29 juni 2014 via http://wjec.ou.edu/principles.php

Zoonen, L. van (2004) – Media, cultuur en burgerschap. Een inleiding. Amsterdam: Het Spinhuis

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail