Luistertip: Podcast bronnen beoordelen in taalonderwijs

In deze podcast vertelt Abigail Boucher, docent Engels aan de Aston University, hoe zij haar studenten uitdaagt om de betrouwbaarheid van bronnen te beoordelen. Dat gaat verder dan de tekst van de bron zelf bekijken, maar ook om het bestuderen van andere bronnen die vanuit andere invalshoeken hetzelfde onderwerp bespreken, en die te vergelijken. Daarbij is een speciaal aandachtspunt het taalgebruik: welke woorden gebruiken auteurs/presentatoren/etc, wie spreken ze aan, hoe maken ze gebruik van emoties. Maar ook het kritisch bevragen van eigen keuzes: wat maakt dat ik deze tekst of auteur geloof, hoe verschilt dat van mijn medestudenten?
Zelf besteedde in mijn lessen Nederlands ook op deze manier aandacht aan het beoordelen van bronnen en ik kan andere leraren van harte aanbevelen dit ook te doen. Overigens niet alleen voor de taalvakken, maar ook voor de zaakvakken: het maakt voor leerlingen/studenten de relevantie van het vak en het inzichtelijk.
Luister de podcast hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *