Kijktip: What hath we wrought? – danah boyd

Tijdens dé internationale onderwijsconferentie SXSW EDU in 2018 spreekt mediawetenschapper danah boyd een uitermate prikkelende keynote uit: What hath we wrought? (vrij vertaald: Wat hebben we gedaan?). Ze vraagt zich hardop af of mediawijsheidinitiatieven, hoewel goedbedoeld, niet een averechts effect hebben. In plaats van dat ze (jonge) mensen weerbaar maken, lijken interventies eerder door te schieten in het kweken van wantrouwen jegens alle media. boyd wijst haar gehoor, overwegend onderwijsprofessionals, erop dat mediawijsheidinitiatieven ertoe kunnen leiden dat jonge mensen zich bekwamen in ontspoord en ontregelend gedrag. Ze leren hoe ze invloed kunnen uitoefenen, controle kunnen hebben en waarschuwt: ‘They are not the majority, but they are in each and every one of your classrooms.’
Als we willen dat mediawijsheidprojecten (en nieuwswijsheidprojecten) jonge mensen bewust en weerbaar maken, zonder dat ze cynisch worden, moeten we niet alleen kritisch kijken naar media-inhouden, maar ook naar henzelf (welke opvattingen hebben ze al, en waarom?) en naar de bredere context. Mediawijsheid is complex en boyd geeft geen antwoord op de vraag hoe het beter kan, maar haar vragen dagen mediawijsheidprofessionals zeker uit om ook kritisch te kijken naar hun eigen keuzes.
Bekijk de keynote

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *