Focus op frames in het nieuws (leestips)

Nieuwsgebeurtenissen lijken feitelijk, maar in de berichtgeving maken redacties altijd keuzes: dat begint al bij de vraag over welke feiten ze wel en over welke ze niet gaan berichten en vervolgens hoeveel tekst of hoeveel minuten, en welke bewoordingen en afbeeldingen ze daaraan besteden.

Zodra verslaggevers gaan duiden, maken ze keuzes. Afhankelijk van wat ze weten en wie ze kennen lichten ze perspectieven en vergroten ze die uit. Net als politici – en soms in het kielzog van politici – kiezen ze een invalshoek, scope, beeld en taal. Ofwel, ze framen een onderwerp: ze kaderen het in.

De ene keer gebeurt dat onbewust, de andere keer bewust – gedreven door hun beroepsopvatting, of door het verdienmodel van hun broodheren, of door hun peers. Nieuwsmedia die menen – en claimen – objectief en onafhankelijk te zijn, bieden in de praktijk voortdurend een platform aan bepaalde perspectieven en laten andere on(der)belicht. En zo versterken ze ook weer bepaalde frames.

Minstens zo belangrijk als het checken van feiten, zo niet belangrijker, lijkt mij dan ook dat journalisten politieke (en historische) frames checken en bevragen. Op hun beurt checken en bevragen nieuwswijze nieuwsconsumenten de frames die journalisten en nieuwsmedia reproduceren en versterken. Hieronder deel ik drie leestips die je op weg kunnen helpen.

The Dawn of Everything- David Graeber & David Wengrow

Boekomslag David Graeber & David Wengrow - The Dawn of Everything. A New History of Humanity

Als je op een andere manier naar de geschiedenis kijkt dan je gewend was, krijg je een heel andere geschiedschrijving. Uit The Dawn of Everything wordt ook duidelijk dat wat we over onze oorsprong weten, niet bepaald wordt door de feiten, maar door het frame waardoor we kijken.
Lees hier mijn bespreking

Leestip: Journalism – Joe Sacco

Boekomslag Joe Sacco - Journalism

Dit is een prachtig artistiek voorbeeld van hoe framing in de journalistiek werkt: de tekenaar kadert zijn reportages letterlijk in.
Lees hier mijn bespreking

Leestip:  The Framelab

Logo The FrameLab

George Lakoff is de auteur van de klassieker Don’t Think of an Elephant, waarin hij uiteenzet hoe framing werkt, en hoe in de VS met name de Republikeinse partij dit naar hun hand weet ze zetten. The Framelab is een nieuwsbrief waarin Lakoff samen met collega Gil Duran het vergrootglas legt op manipulatief taalgebruik in politiek en media.
Ga naar de website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *