Onderstaand een selectie van de – in mijn optiek – belangrijkste publicaties over nieuwswijsheid, ofwel de relatie tussen journalistiek en mediawijs burgerschap. Samen genomen geven deze bronnen een goed beeld van wat erbij komt kijken om nieuwswijs te worden en blijven.
Voor
Nieuwswijsheid, de onmisbare schakel in de relatie tussen journalistiek en nieuwsgebruikers heb ik aanvullende onderzoeken en geraadpleegd. Zie ook de bronnenlijst in het onderzoeksverslag.

N.B. Dit overzicht wordt af en toe aangevuld. Suggesties zijn welkom.

boyd, d. (2018) – What hath we wrought. Keynote speech at SXSW EDU. Te bekijken via sxswedu.com

Buckingham, D. (2000) – The making of citizens. Young people, news and politics. London: Routledge

Costera Meijer, I. et al (2006) – De toekomst van het nieuws. Amsterdam: Otto Cramwinckel

Cotter, C. (2010) – News Talk. Investigating the language of journalism. Cambridge: Cambridge University Press

Deuze, M. (2012) – Media life. Malden: Polity Press

Divendal, J. (2001) – De lastige lezer. Prikkelende beschouwingen over de relatie tussen journalistiek en publiek. Utrecht: Het Spectrum

Drok, N. (2007) – De toekomst van de journalistiek. Amsterdam: Boom

Drok, N. (2016) – Perspectief voor publiek en professie. De waarde van civiele journalistiek in het netwerkmodel. Zwolle: Windesheim

Drok, N. en Schwarz, F. (2010) – Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid Amsterdam/Zwolle: Windesheim

Durant, A. en Lambrou, M. (2009) – Language and media. A resource book for students. London: Routledge

Gans, H.J. (2003) – Democracy and the news. New York: Oxford University Press

Gillmor, D. (2006) – We the media. Grassroots journalism by the people, for the people. Sebastopol: O’Reilly Media

Ginneken, J. van (2002) – De schepping van de wereld in het nieuws. De 101 vertekeningen die elk 1 procent verschil maken. Alphen aan den Rijn: Kluwer

Gyldensted, C. (2015) – From mirrors to movers. Five elements of positive psychology in constructive journalism. GGroup Publishing

Hirsch, E.D. Jr. (2020) – How to educate a citizen. The power of shared knowledge to unify a nation. Woodbridge: John Catt Educational Ltd

Hobbs, R. (2007) – Reading the Media. Media Literacy in High School English. New York: Teachers College Press

Hobbs, R. (2020) – Mind over media. Propaganda education for a digital age. New York: W.W. Norton & Company

hooks, b. (1992) – Black looks. Race and representation. Boston: South End Press

Jenkins, H. et al (2009) – Confronting the challenges of participatory culture. Media education for the 21st century. Cambridge: MIT Press

Kakutani, M. (2018) – The death of truth. Notes on falsehood in the age of Trump. New York: Tim Duggan Books

Keken, K. van en Kuijpers, D. (2022) – Kies toch niet steeds de kant van de macht. Amsterdam: A.W. Bruna Uitgevers

Knoop, J.H. (1758) – Kort onderwijs, hoedanig men de kranten best lezen en gebruiken kan. Leeuwarden: Abraham Ferwerda. Te raadplegen via dbnl.org

Kovach, B. en Rosentiel, T. (2007) – The elements of journalism. What newspeople should know and the public should expect. New York: Three Rivers

Kovach, B. en Rosenstiel, T. (2010) – Blur. How to know what’s true in the age of information overload. New York: Bloomsbury

Lakoff, G. (2004) – Don’t think of an elephant. White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing

Luyendijk, J. (2006) – Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten. Amsterdam: Podium

McLuhan, M. (1962) – The Gutenberg Galaxy. Toronto: University of Toronto Press

McLuhan, M. (1967) – The medium is the massage. New York: Penguin Books

Mihailidis, P. (2008) – Beyond cynicism. How media literacy can make students more engaged citizens. College Park, Maryland: University of Maryland.

Mihailidis, P. (2012) – News Literacy. Global perspectives for the newsroom and the classroom. New York: Peter Lang Publishing, Inc.

Nederlandse Vereniging van Journalisten (2008) – Code voor de Journalistiek. Gepubliceerd op nvj.nl

Oosterbaan, W. en Wansink, H. (2008) – De krant moet kiezen. De toekomst van kwaliteitsjournalistiek. Amsterdam: Prometheus

Opgenhaffen, M., Corten, M., d’Haenens, L. (2011) – Nieuwsvaardig. Een crossmediale competentiematrix voor journalisten. Leuven: Lannoo Campus

Phillips, W. & Milner, R. (2020) – You are here. A field guide for navigating polarized speech, conspiracy theories, and our polluted media landscape. Cambridge, Massachusetts: MIT Press

Potter, W.J. (2008) – Media literacy. Thousand Oaks: Sage

Putnam, R.D. (2000) – Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster

Raad voor Cultuur (2005) – Mediawijsheid. De ontwikkeling van nieuw burgerschap. Den Haag: Raad voor Cultuur

Raad voor de Journalistiek (2021) – Leidraad.  Gepubliceerd op rvdj.nl

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2003) – Medialogica. Over het krachtenveld tussen burgers, media en politiek. Den Haag: RMO/SDU

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2011) – De nieuwe regels van het spel. Internet en publiek debat. Den Haag: RMO

Schwarz, F. (2013) – Nieuwswijsheid. De onmisbare schakel in de relatie tussen journalisten en nieuwsgebruikers. Gepubliceerd op nieuwswijsheid.nl

Segers. K. en Bauwens, J. (2010) – Maak mij wat wijs. Media kennen, begrijpen en zelf creëren. Tielt: Lannoo

Sontag, S. (2004) – Regarding the pain of others. London: Penguin Books

Sunstein, C. R. (2007) – Republic.com 2.0. Revenge of the blogs. Princeton University Press

Vree, F.P.I.M. van (2006) – De wereld als theater. Journalistiek als culturele praktijk. Amsterdam: Amsterdam University Press

Wijnberg, R. (2013) – De nieuwsfabriek. Hoe media ons wereldbeeld vervormen. Amsterdam: De Bezige Bij

Wilson, C. et al (2011) – Media and information literacy. Curriculum for teachers. Parijs: Unesco

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) – Focus op functies. Uitdagingen voor een toekomstbestendig mediabeleid. Amsterdam: Amsterdam University Press

Wolf, M. (2018) – Reader, come home. The reading brain in a digital world. New York: Harper

World Journalism Education Council (2007) – Declaration of principles of journalism education. Gepubliceerd op http://wjec.net

Zoonen, L. van (2004) – Media, cultuur en burgerschap. Een inleiding. Amsterdam: Het Spinhuis

Gepubliceerd door Fifi Schwarz op 21 oktober 2022, bijgewerkt in januari 2023.