Onderzoeksrapporten

Nieuwswijsheid. De onmisbare schakel in de relatie tussen journalisten en nieuwsgebruikers (2013)

Onderzoek naar relatie tussen journalistiek en mediawijs burgerschap. In dit verslag geef ik een definitie van nieuwswijsheid en zet ik uiteen hoe nieuwswijsheid zowel nieuwsgebruikers als journalisten kan helpen om actief, kritisch en bewust om te gaan met de verander(en)de processen van informatie-uitwisseling.
Onderzoeksverslag Nieuwswijsheid

Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid (co-auteur, 2009)

Onderzoek naar de relatie tussen het mediagebruik van jongeren en hun maatschappelijke betrokkenheid. Het onderzoek was financieel mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Pers. Co-auteur.
Nico Drok en Fifi Schwarz – Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid

Artikelen

What’s your news? (oktober 2013)
Artikel in een bundel van de European Newspaper Publishers’ Association. In mijn bijdrage beschrijf ik de ‘News in education’ doelen en activiteiten in Nederland (p.19-20). Download artikel

‘Journalist moet burgers nieuwswijsheid aanleren’ (januari 2013)
Interview met Win’, de hogeschoolkrant van Windesheim over mijn onderzoek naar nieuwswijsheid.
Download artikel

Wie, wat, waar, wanneer, waarom? De essentie van mediawijsheidonderwijs (juli 2012)
Artikel in Kunstzone, magazine voor kunst en cultuur in onderwijs en educatie, waarin ik bepleit waarom en hoe bij onderwijs in mediawijsheid aandacht te besteden aan (journalistieke) media-inhouden.
Download artikel

Mediawijs met Nieuws in de klas. Van krant naar nieuws: het gaat om de inhoud (2011)
Artikel in Kunstzone, waarin ik de transitie van de stichting Krant in de Klas naar Nieuws in de klas toelicht: in essentie is de drager ondergeschikt aan de journalistieke inhoud.
Download artikel

ENPA Position paper on media literacy (oktober 2011, co-auteur)
Position paper van de European Newspaper Publishers’ Association. Centrale stelling: nieuwsmedia, ongeacht via welk kanaal deze verschijnen, dragen bij aan actief en kritisch burgerschap.
Download artikel

Oude media + nieuwe media = nieuwsmedia (februari 2011)
Column voor Cebuco, het marketingplatform van NDP Nieuwsmedia, over de rol en impact van nieuwsbedrijven in een sterk veranderend medialandschap.
Download artikel

Gezocht: mediawijze burgers (januari 2011, interview)
Interview met NRC Handelsblad over de relatie tussen journalistiek en mediawijs burgerschap.
Download artikel

Media literacy and the news (december 2010)
Artikel voor het International Clearinghouse on Youth and Media. In het artikel poneer ik de stelling dat mediawijsheidonderwijs incompleet is zonder aandacht voor journalistieke content.
Download artikel

Zijn we na vijf jaar mediawijzer? (oktober 2010, co-auteur)
Artikel in Trouw, waarin ik samen met Brit Thomassen van Eye Filminstituut de balans opmaak van vijf jaar mediawijsheidbeleid.
Download artikel

De taal van de krant (mei 2010)
Artikel in Inzicht, magazine van de Vereniging Openbaar Onderwijs (nu: Onze School). Over hoe het bespreken van de krantenberichtgeving over de actualiteit leerlingen kan helpen grip te krijgen op de lesstof.
Download artikel

Media-educatie met de krant (februari 2009)
Artikel in Mediacoach, tijdschrift voor media-educatie. Waarin ik toelicht hoe kritische reflectie op en discussie over media-inhouden bijdraagt aan mediawijsheid.
Download artikel

Help de dagbladen, leer jongeren kranten lezen (december 2008)
Artikel in Trouw, waarin Nico Drok en ik kranten adviseren: om toekomst in tijden van dalende oplagen zeker te stellen, is nodig dat zij investeren in relatie met jonge nieuwsconsumenten.
Download artikel

De krant verbindt (januari 2008)
Artikel in Bij de les, tijdschrift voor schooldecanen, over de maatschappelijke functie van journalistiek.
Download artikel

Kranten lezen moet je leren (november 2007)
Blog op DeNieuweReporter, groepsblog voor journalisten. Nieuwe generatie nieuwsconsumenten moet het werk van leren  waarderen: omdat dat werk zelf onvoldoende toegankelijk is, en omdat het nodig is voor hun rol als actieve burger.
Download artikel

Ik lees liever feiten dan meningen (mei 2007, interview)
Interview in NRC Handelsblad over de rol van (de bespreking van) krantenberichtgeving in het onderwijs.
Download artikel

Lesmateriaal

Handleiding Nieuwsservice (2013, hoofdredacteur)

Handreiking met lessuggesties bij de Nieuwsservice van Nieuws in de klas. Voor docenten in het voortgezet onderwijs en leerkrachten in het primair onderwijs. Met bijlage over de koppeling van de Nieuwsservice van Nieuws in de klas aan kerndoelen en eindtermen en lessuggesties.
Handleiding primair onderwijs
Bijlage PO – Aansluiting bij curriculum
Handleiding voortgezet onderwijs
Bijlage VO – Aansluiting bij curriculum

Gepubliceerd door Fifi Schwarz op 21 oktober 2022