Lestips

Nieuwswijsheid:
journalistiek inzetten in uw lessen

Bespreken van de actualiteit en van de berichtgeving daarover is een prima aanknopingspunt om de lesstof – van alle vakken – te relateren aan de werkelijkheid buiten school. Het sluit aan bij de kerndoelen en eindtermen en draagt bij aan actief, kritisch en bewust burgerschap.
Hieronder enkele suggesties en lesvoorbeelden. Aanvullingen zijn welkom!

  • Nieuws in de klas (NL)
   Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia. De stichting stimuleert jongeren via het onderwijs om het nieuws online, in beeld, geluid en op papier te volgen en te interpreteren. Docenten kunnen nieuwsmedia in hun lesprogramma verwerken met behulp van de Nieuwsservice en de bijbehorende lesmaterialen.
 • Kranten in de Klas (BE)
  Kranten in de Klas, het media-educatief project van de Vlaamse nieuwsmedia, is de Vlaamse evenknie van Nieuws in de klas. Leraren kunnen zowel papieren als digitale krantenpakketten aanvragen en de bijbehorende lesmaterialen gebruiken om nieuwsmedia in te zetten als lesinstrument.

 

 

 • Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen (NL)
  Nieuwsbegrip is een lesmethode voor begrijpend lezen waarin de actualiteit als uitgangspunt wordt genomen. Nieuwsrekenen, dat dient als aanvulling op rekenmethodes, biedt extra oefenstof voor zowel sterke als zwakke rekenaars.
  Wekelijks ontvangen (geabonneerde) docenten interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Leerlingen maken oefeningen op papier én op de computer, in een speciale leerlingomgeving.
  N.B. Vanwege de focus op tekstbegrip respectievelijk rekenen is er betrekkelijk weinig ruimte voor kritische verwerking en discussie over de nieuwsgebeurtenissen en de opgevoerde feiten en argumenten. Het aanbeveling als de docent hier apart lestijd voor inruimt, en de opdrachten eventueel thuis laat maken.

 

 • Kleur bekennen (BE)
  Lesbundel uit het het Vlaamse lesprogramma Wereldburgerschap. Met onder andere een opdracht waarin leerlingen zich moeten inleven in de verschillende perspectieven waarin twitteraars het nieuws becommentariëren.
  Bekijk de site of download de lesbundel direct.
 • The News Literacy Project (VS)
  In de Verenigde Staten bestaan educatieve projecten gericht op nieuwswijsheid al langere tijd. Hoewel lessuggesties vanuit de Amerikaanse context zich niet 1 op 1 laten vertalen naar de Nederlandse situatie, vindt op The News Literacy Project inspirerende voorbeelden van de verschillende invalshoeken van waaruit de actualiteit kan worden besproken.
 • In drie stappen naar actualiteit in je les
  Jacobien Ubbink, leermiddelenontwikkelaar bij Edu’Actief, legt uit waarom en hoe je als docent de lesstof aan de actualiteit kunt verbinden.
  Lees de blogpost
 • Omgaan met heftig nieuws: hoe het gesprek met uw leerlingen aan te gaan
  Henk ter Haar, docent en teamleider bij het Guido de Bres College in Nijmegen, pleit ervoor dat docenten tijd in hun lessen inruimen om ernstige gebeurtenissen, zoals terreuraanslagen, vooral te bespreken. Wel adviseert hij hiervoor – in samenspraak met de collega’s – duidelijke kaders te hanteren.
  Lees zijn blogpost Wenken voor de maandag: over terreur en de school

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail