Onderwijs, media en journalistiek, burgerschap en taal. Dat zijn de terreinen waarop en waartussen ik me beweeg. Die verschillende vakgebieden lopen voor mij ook geregeld in elkaar over; ik ben groot fan van interdisciplinariteit. Daarom heb ik deze website opgetuigd: om hier vanuit verschillende perspectieven inzichten te delen over hoe we nieuwswijzer kunnen worden.

In het thema nieuwswijsheid specialiseerde ik mij toen ik bij Nieuws in de klas werkte en tijdens een detachering onderzoek deed bij het lectoraat Media & Civil Society van de Hogeschool Windesheim.

Nadat ik bij Nieuws in de klas vertrok, had ik logischerwijs twee opties: iets met journalistiek doen, of iets met onderwijs. Het werd het laatste. Ik behaalde mijn tweedegraads bevoegdheid docent Nederlands bij de Hogeschool van Amsterdam en heb daarna een paar jaar les gegeven bij MBO College Airport (onderdeel van ROC van Amsterdam). Vanzelfsprekend verwerkte ik in mijn lessen veelvuldig de actualiteit en de berichtgeving daarover: welke taal gebruiken politici en journalisten, welke perspectieven staan in de berichtgeving centraal, en hoe kun je de betrouwbaarheid van bronnen zelf bepalen?

Inmiddels sta ik niet meer voor de klas, maar werk ik nog wel – achter de schermen – in het onderwijs, als adviseur onderwijsvernieuwing. In 2022 combineerde ik dit werk met een functie als producent nieuwswijsheid bij Beeld & Geluid in Den Haag.
In het onderwijs leerde ik op andere manieren denken over hoe mensen leren en nieuwe informatie verwerken, en wat daarbij de rol van intermediairs is – zowel journalisten als docenten. Mede op basis van die inzichten heb ik de definitie en criteria voor nieuwswijsheid herzien. Dat leidde in oktober 2022 tot een herziening van deze site, die ik onregelmatig bijwerk.

Contact

Wil je in gesprek over nieuwswijsheid?
Neem contact met mij op via het contactformulier hiernaast,
volg mij op Mastodonwaag.social/@fifischwarz
of vind mij via LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/fifischwarz

Bezoek ook mijn blog over onderwijs en leren op www.dedingendebaas.nl
of mijn blog over boeken, lezen en taal op www.verzameldezinnen.nl

Gepubliceerd door Fifi Schwarz op 21 oktober 2022, bijgewerkt in oktober 2023 ,bjb,eejb,Bewaren

Bewaren

Bewaren