Focus niet op het slechte maar op het goede - Copyright Fifi Schwarz (2022)
(c) Fifi Schwarz 2022

Nieuwswijsheid is: je grondig, zelfkritisch en sociaal informeren over wat speelt en constructief bijdragen aan informatie-uitwisseling en de samenleving.

Criteria

Nieuwswijze burgers (nieuwsgebruikers):

  • beseffen dat nieuws brengen en nieuws halen een kwestie van perspectieven is;
  • kunnen verdiepen en verbreden (hebben oog voor de context);
  • letten bewust op de impact van woord en beeld;
  • doorzien de mechanismen van informatieverspreiding;
  • zijn kritische koesteraars van journalistiek.

Nieuwswijze journalisten en columnisten (nieuwsmakers):

  • berichten constructief over wat speelt;
  • zijn transparant over hun werkwijze en keuzes;
  • tonen de relevantie van hun berichtgeving;
  • werken interactief, gericht op het publiek.

Gepubliceerd door Fifi Schwarz op 21 oktober 2022